Ing. Pavel Marek, Ph.D.

Znalecká činnost

Znalecká činnost

Zabývám se znaleckou činností v oboru stavebnictví, v odvětví obytných, průmyslových a zemědělských staveb. Specializuji se na navrhování, provádění staveb, spolehlivost konstrukcí a identifikaci vad a poruch. Jsem znalcem jmenovaným z rozhodnutí ministra spravedlnosti. Jsem členem Komory soudních znalců ČR.

V rámci znalecké činnosti se soustředím na různorodé aspekty pozemního a inženýrského stavitelství, nejčastěji na:

 • povrchová úprava podlah, stěn a stropů,
 • kvalita stavebních materiálů,
 • statika konstrukcí a jejich částí (ocelové,  betonové, zděné i dřevěné konstrukce),
 • střešní krytiny,
 • izolace proti vodě a vlhkosti,
 • tepelné a akustické izolace,
 • biologická degradace dřevěných konstrukcí,
 • sádrokartonové stropní a stěnové konstrukce,
 • výplně stavebních otvorů (okna, dveře),
 • opěrné stěny,
 • bazény
Znalecká činnost Ing. Petr Marek Praha

Znalecký posudek objednaný vlastníkem stavby má při splnění zákonných náležitostí (viz zákon č. 254/2019 Sb.) stejnou váhu jako posudek objednaný soudem v průběhu soudního řízení. Platí u něj předpoklad nezávislosti, nestrannosti, správnosti a náležité odbornosti. Znalecký posudek je důkazním prostředkem při soudním sporu.

Znalecký posudek má definovanou strukturu, která vychází z požadavků platné legislativy. Součástí znaleckého posudku bývá podat odpověď na položené otázky, které vznese objednatel znaleckého posudku popř. jeho právní zástupce. Znalce se lze ptát na technicky zaměřené otázky, nikoliv právní (tedy např. je možné se zeptat, jaká je příčina vady; nelze se tázat, kdo nese odpovědnost za vadu).

Znalec je povinen znalecký posudek na žádost orgánu veřejné moci, před nímž má být znalecký posudek použit, osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit.