Ing. Pavel Marek, Ph.D.

O mně

O mně

Ing. Pavel Marek, Ph.D.

Stručný životopis

  • Vysokoškolský diplom Ing. v oboru stavební inženýrství (ČVUT) – 2005
  • Vysokoškolský diplom Ph.D. v oboru stavební inženýrství (ČVUT) – 2009
  • Ocenění za vynikající dizertační práci (soutěž ČBS) – 2009
  • Autorizace v oboru statika a dynamika staveb a člen ČKAIT – 2009
  • Živnostenské oprávnění: Projektová činnost ve výstavbě – 2009
  • Jmenování soudním znalcem pro obor stavebnictví – 2016
  • Jednatelem společnosti EXPERTCON s.r.o. – 2017
  • Člen Komory soudních znalců ČR – 2020

Zahraniční stáže: Německo (Výmar, Frankfurt nad Mohanem), Portugalsko (Lisabon), Švédsko (Stockholm)

Jazykové znalosti: český, anglický a německý jazyk

Ing. Pavel Marek, Ph.D

Odborné články a tisk