Ing. Pavel Marek, Ph.D.

Mezi mé služby patří

tečky na pozadí
tečky na pozadí
tečky na pozadí
tečky na pozadí

Znalecká činnost

Posuzuji technický stav nemovitostí všech velikostí, stanovuji příčiny poškození staveb. Na základě zjištění určuji vhodnou metodiku sanace. Ve spolupráci s odbornými konzultanty odhaduji náklady na odstranění vad, zajišťuji geodetické zaměření konstrukcí nebo povrchů staveb, posuzuji biologickou degradaci stavebních materiálů.

Stavebně - technické poradenství

Nabízím komplexní poradenství ve všech fázích výstavby i během přípravy staveb. Před zahájením stavebního záměru zhotovuji pasportizaci (evidenci) současného stavu.

Poradenství při koupi a prodeji nemovitosti - technická due diligence

Podávám informace k technickému stavu nemovitostí před změnou vlastnictví. Během místního šetření provádím kontroly jednotlivých stavebních částí a konstrukcí (včetně diagnostiky vlhkosti stavebních konstrukcí).

Kontrola ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604

Kontroluji a ověřuji soulad konstrukce s projektovou dokumentací, technický stav konstrukce, geometrický tvar konstrukce, úplnost konstrukce, kvalitu svarů a spojovacího materiálu, protikorozní ochranu.