Ing. Pavel Marek, Ph.D.

Soudní znalec
v oboru stavebnictví

Nabízím nezávislé poradenství a profesionální podporu v oboru stavebnictví se specializací na provádění staveb, navrhování staveb, spolehlivost konstrukcí, vady a poruchy stavebních konstrukcí.

Ing. Pavel Marek, Ph.D.

Díky širokým znalostem stavebních materiálů, technologií, platné legislativy a technických norem mohu zaručit profesionální úroveň služeb a nabídnout komplexní a efektivní přístup při řešení technické problematiky. Připravuji odborné a znalecké posudky na základě více než 15 let zkušeností v oboru pro klienty po celé České republice .

tečky na pozadí
tečky na pozadí
tečky na pozadí
tečky na pozadí

Mezi mé služby patří

Znalecká činnost

Posuzuji technický stav nemovitostí všech velikostí, stanovuji příčiny poškození staveb. Na základě zjištění určuji vhodnou metodiku sanace. Ve spolupráci s odbornými konzultanty odhaduji náklady na odstranění vad, zajišťuji geodetické zaměření konstrukcí nebo povrchů staveb, posuzuji biologickou degradaci stavebních materiálů.

Stavebně - technické poradenství

Nabízím komplexní poradenství ve všech fázích výstavby i během přípravy staveb. Před zahájením stavebního záměru zhotovuji pasportizaci (evidenci) současného stavu.

Poradenství při koupi a prodeji nemovitosti - technická due diligence

Podávám informace k technickému stavu nemovitostí před změnou vlastnictví. Během místního šetření provádím kontroly jednotlivých stavebních částí a konstrukcí (včetně diagnostiky vlhkosti stavebních konstrukcí).

Kontrola ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604

Kontroluji a ověřuji soulad konstrukce s projektovou dokumentací, technický stav konstrukce, geometrický tvar konstrukce, úplnost konstrukce, kvalitu svarů a spojovacího materiálu, protikorozní ochranu.

Reference

Mezi mé klienty patří stavební společnosti a developeři, kupující, prodávající, vlastníci budov, právníci, soudy i Policie ČR.