Ing. Pavel Marek, Ph.D.

Stavebně-technické poradenství

Stavebně-technické poradenství

Nabízená konzultační činnost v oblasti stavebnictví zahrnuje širokou škálu činností, které mohou klientovi pomoci při řešení specifických problémů.

Zejména se jedná o zpracování expertních posudků pozemních a inženýrských staveb:

  • dokumentace současného stavu budovy (pasportizace),
  • statické výpočty nosných konstrukcí i stavebních výrobků,
  • posouzení budovy před uplynutím záruk zhotovitele,
  • preventivní kontroly statiky staveb a ověřování konstrukcí,
  • posouzení vad a poruch nosných i nenosných částí budov (od zakládání po obvodové pláště),
  • návrh sanací identifikovaných poruch,
  • posouzení stávajících budov s ohledem na plánovanou modernizaci nebo změnu v užívání stavby,
  • poradenství v oblasti konstrukcí pro obnovitelné zdroje.
Stavebně technické poradenství Ing Pavel Marek PRaha